อำนาจหน้าที่กองกำกับการสืบสวน

 หลักการสืบสวน เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานของพนักงานสืบสวน เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนั้นกองกำกับการสืบสวนยังมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ
2. อำนาจหน้าที่ในงานสืบสวนคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย
3. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4. งานการข่าว
5. งานสืบสวนอาชญากรรมสำคัญ
6. งานปฏิบัติการพิเศษ
7. งานเก็บกู้วัตถุระเบิด
8. งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทต่าง ๆ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด

พันธกิจกองกำกับการสืบสวน

กิจกรรมโยธา 5ส.

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 พ.ต.อ.วิจิตร บุญวรรณ ผกก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน ร่วมกันกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพักผู้บังคับบัญชา และบ้านพักส่วนกลาง ให้สะอาดเรียบร้อยยิ่งขึ้น

9 โมงเช้าวันจันทร์

ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รวมแถวตรวจจำนวนรับฟังข้อราชการจากผู้บังคับบัญชา 

รักษาความปลอดภัย

วันที่13 กรกฏาคม 2564 ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับ โรงพยาบาลสนามศูนย์ฮักแพงมุกดาหาร 

Mobirise

ทำบ้านให้น่าอยู่

ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน รวมกันปูหญ้าทำสนามกีฬา เพื่อใช้ประโยนช์ด้านกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆ

Mobirise

ผลงานทีมมาวิน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร ได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหา โดยกล่าวหาว่า "มียาเสพให้โทษประเภทที่ 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย"

    ฝีมือกองสืบมุกดาหารยอดเยี่ยม


Mobirise

บรรยากาศดีอาหารอร่อย 

ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน ร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงในบรรยากาศธรรมชาติดีๆ เห็นแบบนี้พวกเรามาทำงานนะ ภารกิจคุ้มครองพยาน

ที่อยู่

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ถ.แก้วกินรี  ต.ในเมือง
อ.เมือง    จ.มุกดาหาร


Contacts

 Fax: 042611617

Links
    http://inv.mukdahan.police.go.th

This web page was started with Mobirise templates